1. Maria Konopnicka przy ławeczce, fotografia wykonana w zakładzie A. Karoli i M. Pusch, Warszawa 1879 rok. Fotografia ze zbiorów Muzeum Literatury w Warszawie
  2. Dom przy ulicy T. Kościuszki 31, ok. 1930 roku
  3. Kościół pod wezwaniem św. Aleksandra w Suwałkach, rycina z 1864 roku
  4. Adres hołdowniczy przesłany przez suwalczan w 1903 roku z okazji jubileuszu 25-lecia pracy literackiej Marii Konopnickiej
  5. Zjazd rodzinny u syna Jana Konopnickiego w Kapitule pod Łowiczem w 1899 roku. Od prawej: Anna Konopnicka (wnuczka), Jarosław Konopnicki (mąż), Zofia Królikowska z Konopnickich (córka), Jadwiga Konopnicka z Brzozowskich (synowa), Jan Konopnicki (syn), Zofia Konopnicka (wnuczka – na rękach u niani), Maria Konopnicka – stoi w drzwiach, Stanisław Konopnicki (syn), Maria Dulębianka, Laura Pytlińska z Konopnickich (córka), Stanisław Pytliński (mąż Laury), Janusz Konopnicki (wnuk), Bolesława Królikowski (mąż Zofii)