Nasze muzealne odkrycie związane z Olą z ulicy Krzywej

Wiele tajemnic i skarbów związanych z historią Suwałk czeka ciągle na odkrycie. Takim skarbem jest Akt nadania Honorowego Obywatelstwa Suwałk Aleksandrze Piłsudskiej. Dziś prezentujemy go po raz pierwszy od 1935 roku, a udało się go nam odnaleźć w Archiwum Akt Nowych 🙂
 
Przypomnijmy: 8 stycznia 1935 roku Rada Miejska Suwałk jednogłośnie przyjęła uchwałę o nadaniu nowo zbudowanej Szkole Powszechnej nr 2 imienia Aleksandry Piłsudskiej. Na tym samym posiedzeniu, również jednogłośnie, przyjęto uchwałę o nadaniu Marszałkowej honorowego obywatelstwa miasta. Na kolejnym posiedzeniu, 17 stycznia 1935 roku, Rada wybrała delegatów, którzy mieli pojechać do Warszawy i wręczyć tytuł Aleksandrze Piłsudskiej. Zostali nimi: Franciszek Hołotka, tymczasowy prezydent miasta, mecenas Antoni Radziukiewicz, Jan Mieczkowski i Józef Paszkiewicz. Tego samego dnia delegacja udała się do Warszawy. Tam dołączył do nich reprezentujący Suwalszczyznę poseł Sławomir Dabulewicz. 19 stycznia o godzinie 10 delegaci zostali przyjęci przez Aleksandrę Piłsudską w Belwederze i przekazali jej dyplom nadania honorowego obywatelstwa i akt nazwania gmachu nowej Szkoły Powszechnej imieniem p. Marszałkowej. Jak odnotowano w ukazującym się wówczas „Tygodniku Suwalskim”, Aleksandra Piłsudska „w półgodzinnej rozmowie wykazała zainteresowanie stanem i losami rodzinnego miasta”.

Piłsudska Akt

Piłsudska Akt wręczenie
Top