Nie żyje Leszek Aleksander Moczulski…

Poeta urodzony 18 lutego 1938 roku w Suwałkach, autor hymnu naszego miasta…
Sercem cie widzę moje miasto
Otwiera się zamknięty świat
Echa i cienie, ślady wieków
[…] Dziś tęsknie ja za tobą
Suwałki, moje miasto
Nad Czarnej Hańczy wodą

Top