Fotografia wizytowa, siedzi Józef Wietcki. Fot. Maria Brzozowska, Suwałki, lata 80. XIX w.
Fotografia gabinetowa, Józef, Maria i Melania Wietcy. Fot. W. Jones, Augustów, ok. 1900
afw
Fotografia gabinetowa, Melania Wietcka. Fot. E. Karwowska, Suwałki, ok. 1905
afw
Fotografia gabinetowa, Melania Wietcka. Fot. Antoni Jabłoński, Suwałki, ok. 1905
awf
Fotografia wizytowa, Melania Wietcka. Fot. Antoni Jabłoński, Suwałki, 1911
Fotografia wizytowa, Janina Maciejewska. Fot. Antoni Jabłoński, Suwałki, 1911
Fotografia wizytowa, Władysława Jaworowska. Fot. W. Jones, Augustów, ok. 1900
Fotografia wizytowa, Stanisława Maciejewska. Fot. Antoni Jabłoński, Suwałki, 1912
Fotografia wizytowa, Józefa Heybowiczówna. Fot. Antoni Jabłoński, Suwałki, 1911
Fotografia wizytowa, Władysława Jaworowska. Fot. W. Jones, Augustów, ok. 1900
Fotografia wizytowa, portret kobiety NN. Fot. Maria Brzozowska, Suwałki, lata 90. XIX w.
Fotografia wizytowa, portret kobiety. Fot. Antoni Jabłoński, Suwałki, po 1910
Fotografia wizytowa, portret kobiety. Fot. Maria Brzozowska, Suwałki, lata 80. XIX w.
Fotografia, mężczyzna NN, Warszawa, lata 80. XIX w.
Fotografia wizytowa, Jan Zawadzki, właściciel apteki. Fot. Maria Brzozowska, Suwałki, lata 90. XIX w.
Fotografia gabinetowa, Mikołaj Zawadzki, właściciel apteki. Fot. Maria Brzozowska, Suwałki, lata 90. XIX w.
Fotografia gabinetowa, Włodzimierz Wisznicki, profesor gimnazjum męskiego. Fot. Antoni Jabłoński, Suwałki, 1902
Fotografia gabinetowa, Janina Zawadzka ze Smoleńskich. Fot. E. Karwowska, Suwałki, ok. 1905
Fotografia wizytowa, Jan Zawadzki, właściciel apteki. Fot. J. Mieczkowski, Warszawa, ok. 1900
Fotografia wizytowa, Józef Hryniewicz. Fot. Straus, Wilno, ok. 1900
Fotografia wizytowa, Alojza Gromadzka z Zawadzkich. Fot. Maria Brzozowska, Suwałki, lata 90. XIX w.
Fotografia wizytowa, portret kobiety NN. Fot. Maria Brzozowska, Suwałki, lata 90. XIX w.
Fotografia wizytowa, Janina ze Smoleńskich Zawadzka. Fot. E. Karwowska, Suwałki, ok. 1900
Fotografia wizytowa, Alojza z Bajerów Zawadzka. Fot. Świetlik, Warszawa, ok. 1900
Fotografia wizytowa, Alojza z Bajerów Zawadzka. Fot. W. Twardzicki, Warszawa, ok. 1900
Fotografia wizytowa, Alojza Zawadzka. Fot. Karoli i Pusch, Warszawa, ok. 1900
Fotografia wizytowa, Alojza Zawadzka. Fot. S. Fleury i Baczański, Wilno, lata 90. XIX w.
Fotografia wizytowa, Julia z Muczyńskich Kuncowa. Fot. M. Brzozowska, Suwałki, lata 90. XIX w.
Fotografia wizytowa, Maria Zawadzka. Fot. M. Brzozowska, Suwałki, lata 90. XIX w.
Fotografia wizytowa, Maria Wisnowska, aktorka teatrów warszawskich, fot. Karoli i Pusch, Warszawa, lata 80. XIX w.
Fotografia wizytowa, Maria Wisnowska, aktorka teatrów warszawskich, fot. Karoli i Pusch, Warszawa, lata 80. XIX w.
Fotografia Gabriela Porycka, nauczycielka języka francuskiego w gimnazjum żeńskim w Suwałkach, okres międzywojenny
Fotografia wizytowa, Maria Wisnowska, aktorka teatrów warszawskich, fot. Karoli i Pusch, Warszawa, lata 80. XIX w.
Fotografia wizytowa, Maria Wisnowska, aktorka teatrów warszawskich, fot. Karoli i Pusch, Warszawa, lata 80. XIX w.
Fotografia wizytowa, kobieta NN. Fot. Karoli i Pusch, Warszawa, lata 80. XIX w.
Fotografia wizytowa, kobieta NN. Fot. Karoli i Pusch, Warszawa, lata 80. XIX w.
Fotografia wizytowa, Julia Moczarska. Fot. M. Brzozowska, Suwałki, lata 90. XIX w.
Fotografia, Stefan, Helena i Zofia Urbanowiczowie przed wejściem do mieszkania w resursie, Suwałki, ok. 1920
Fotografia: zespół redakcyjny „Gazety Ludowej” wydawanej w Ełku w latach 1896-1902, pierwszy z lewej stoi Karol Bahrke, redaktor, Ełk. Fot. Świeykowski, ok. 1900
Fotografia: zespół redakcyjny „Gazety Ludowej” wydawanej w Ełku w latach 1896-1902, z lewej stoi Karol Bahrke, redaktor, Ełk. Fot. Świeykowski, ok. 1900
Fotografia, Karol Bahrke z żoną Ludwiką z domu Kieraga i z dzieckiem. Fot. M. A. Olmy, Kraków, ok. 1900
Fotografia, Ludwika Bahrke z domu Kieraga z dzieckiem. Fot. A. Szubert, Kraków, ok. 1900
Fotografia, Karol Bahrke, redaktor „Gazety Ludowej” wydawanej w Ełku w latach 1896-1902 w Ełku, Toruń, lata 80. XIX w.
Fotografia, Karol Bahrke, redaktor „Gazety Ludowej” wydawanej w Ełku w latach 1896-1902 w Ełku, ok. 1900
Fotografia, dwie młode kobiety przed wejściem do drewnianego domu, Suwałki, początek XX w.
Fotografia rodzinna, Suwałki, początek XX w.
Fotografia, kobieta z dzieckiem, Suwałki, początek XX w.
Fotografia, Józef Ignacy Kraszewski. Fot. Karoli i Pusch, Warszawa, lata 80. XIX w.
Fotografia, Maria Nieciuńska, lekarka. Fot. Stanisław Bogacki, Warszawa, 1930