MUZEUM w SUWAŁKACH Presents – UROCZYSTOŚCI ŻAŁOBNE W SUWAŁKACH PO ŚMIERCI MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

1935 – UROCZYSTOŚCI ŻAŁOBNE W SUWAŁKACH PO ŚMIERCI MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

12 maja 1935 roku zmarł po długiej chorobie Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski. Wiadomość ta dotarła do Suwałk wieczorem 12 maja. W Suwałkach powołano komitet obchodów, a uroczystości żałobne rozpoczęły się 14 maja o godz. 20.00 zbiórką wojska i miejscowych organizacji wojskowych na placu przed Kościołem św. Aleksandra. Odegrano marsza żałobnego, a przemówienie wygłosił Antoni Radziukiewicz. Po trzyminutowej ciszy rozległo się bicie dzwonów. Potem złożono wieńce przed popiersiem Marszałka. Zgromadzeni wysłuchali orędzia prezydenta i odezwę żałobną Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny. Całą uroczystość zakończyło odegranie przez orkiestrę 41 pułku piechoty pieśni „Śpij kolego w ciemnym grobie”. Od 14 maja w sali konferencyjnej starostwa przed popiersiem Marszałka stały warty honorowe. W świątyniach codziennie odprawiano nabożeństwa żałobne. W okresie żałoby codziennie od 20.45 na dwie minuty zatrzymywano ruch w mieście i biły dzwony we wszystkich świątyniach. Główne uroczystości odbyły się 17 maja. O godzinie 11 oddziały garnizonu wraz ze sztandarami („proporce zwinięte i przepasane kirem”) wzięły udział w mszy polowej żałobnej na placu 41 pułku piechoty oraz akademii i pochodzie przez miasto. Delegacje wojska uczestniczyły też w nabożeństwie żałobnym odprawionym w kościele św. Aleksandra. 18 maja, w dniu pogrzebu, uroczystości na placu 41 pułku piechoty rozpoczęły się o godzinie 10 raportem dowódców oddziałów garnizonu. Następnie wysłuchano orędzia Prezydenta RP, po którym wszystkie orkiestry odegrały marsz żałobny. Po mszy polowej i kazaniu kapelana garnizonu, przy katafalku z symboliczną trumną odprawiono egzekwie. Uroczystości zakończyła defilada.
Delegacje oddziałów garnizonu brały także udział w uroczystościach pogrzebowych w Krakowie, a później uczestniczył w zbiórkach oraz pobraniu ziemi i sypaniu Kopca na krakowskim Sowińcu.

Na fotografii poczty sztandarowe 41, 76 i 81 Pułku Piechoty na uroczystościach pogrzebowych Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 17 maja 1935 roku. Pierwszy z prawej st. sierż. 41 Suwalskiego Pułku Piechoty Antoni Wasilewski. Zbiory Muzeum Okręgowego w Suwałkach