Europejskie Dni Archeologii także w Suwałkach!

Program imprezy pt. Zostań Archeologiem! zorganizowanej przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach w ramach Europejskich Dni Archeologii 2021 pod patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.

Archeologiczne badania wykopaliskowe – warsztaty na świeżym powietrzu
Prowadzenie: mgr Renata Maskowicz- Sikorowska, Dział Archeologii Muzeum Okręgowego w Suwałkach.

W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję bezpośrednio zapoznać się z zawodem archeologa, metodyką jego pracy a także bezpośrednio uczestniczyć w zaaranżowanych wykopaliskach, zorganizowanych w obrębie posesji muzeum. Impreza będzie miała charakter interaktywny. Jej celem jest zaprezentowanie szerokiej publiczności złożonej problematyki badań archeologicznych. Uświadomienie, że archeologia, wbrew stereotypom, nie polega na prostym odkopywaniu zabytków, lecz na odpowiednim dokumentowaniu prac badawczych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki oraz zastosowaniem metod nieinwazyjnych. Przekazane zostaną także podstawowe informacje dotyczące ochrony dziedzictwa archeologicznego.

Każdy z uczestników zabierze na pamiątkę własnoręcznie sporządzoną kartę ewidencji wykopanego zabytku. Zajęcia będą formą nauki poprzez praktyczne, bliskie spotkanie z archeologią.

Zajęcia odbędą się w sobotę, 19 czerwca 2021 roku w Muzeum Okręgowym w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 81, w trzech kompletnych cyklach, rozpoczynających się o godzinie 11.00, 13.00 i 15.00. Będą trwały ok. 1 godz. 30 minut.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Warsztaty_Suwalki_EDA_2021_programPobierz

Oto link do strony Europejskich Dni Archeologii:
https://journees-archeologie.fr/c-2021/lg-en/poland/Home

oraz naszej strony na witrynie:
https://journees-archeologie.fr/c-2021/lg-en/poland/fiche-initiative/11003/Muzeum-Okr-gowe-w-Suwa-kach-District-Museum-in-Suwalki-