Transgraniczny szlak literacki – Interreg Litwa-Polska.

W dniach 22-24 lipca 2021 roku odbyła się wycieczka w ramach projektu „Poezja transgraniczna – malowane słowami” w ramach programu Interreg Litwa-Polska. Trasa prowadziła projektowanym szlakiem literackim  przez miejsca związane  z poetami z pogranicza Polski i Litwy. W Alytusie uczestnicy odwiedzili między innymi muzeum Anzelmasa Matutisa, a w Łożdziejach wystawę poświęconą Motiejusowi Gustatisowi i  poetce Salomėji Nėris oraz muzeum Sigitasa Geda w Veisiejai. Ostatniego dnia wycieczki uczestnicy odwiedzili Ośrodek Pogranicza w Krasnogrudzie i zwiedzili wystawę poświęconą Czesławowi Miłoszowi, w Sejnach zatrzymano się przy pomniku litewskiego poety Antoniego Baranowskiego, a na zakończenie odwiedzono Muzeum Marii Konopnickiej.  Już w krótce będzie gotowa aplikacja mobilna, dzięki której każdy będzie mógł wyruszyć w podróż literacką.