Rok Marii Konopnickiej – czy wiecie, że…

Czy wiecie, że… w czasie pobytu w Suwałkach rodziny Wasiłowskich w kamiennicy pod numerem Petersburska 200 (obecnie T. Kościuszki 31), która należała do rejenta Jana Zapiórkiewicza znajdowały się trzy mieszkania mieszkania na wynajem – dwa na parterze i jedno na poddaszu? Po przyjeździe do Suwałk rodzice Marii Konopnickiej zajęli najpierw mieszkanie na górze. Później przez kilka lat mieszkali w lokalu na parterze od strony ratusza, a na kilka miesięcy przed wyjazdem przenieśli się do mieszkania po drugiej stronie bramy wjazdowej. Ciekawi jesteście ile kosztował czynsz?