Maria Konopnicka, „Przygrywka”

Pierwszy tom poezji Marii Konopnickiej ukazał się w 1881 roku. Znalazł się w nim wiersz „Przygrywka”, z cyklu „W górach”, jeden z ważniejszych utworów w jej karierze literackiej. Wiersz po raz pierwszy został opublikowany w 1876 roku, w 30 nr „Tygodnika Ilustrowanego”. Przychylna recenzja Henryka Sienkiewicza umożliwiła Konopnickiej wstąpić na parnas literatury polskiej.

Przytaczamy fragment wiersza i życzymy zachwytu, takiego jakim obdarował go noblista, może i Wy usłyszycie (podobnie jako Sienkiewicz!) „szmer świerków górskich…”