MARZANNA BOGUMIŁA KIELAR laureatka Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2024

MARZANNA BOGUMIŁA KIELAR została laureatką Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2024 za całokształt pracy twórczej. O wyborze zadecydowało jury (11 V) w składzie Piotr Śliwiński (przewodniczący), Monika Glosowitz, Paweł Mackiewicz, Małgorzata Mikołajczak, Krystyna Pietrych, Paweł Próchniak oraz Alina Świeściak. O twórczości tegorocznej laureatki następująco wypowiedział się Piotr Śliwiński: „Już pierwszy tom poetycki Marzanny Bogumiły Kielar (Sacra conversazione, Suwalskie Towarzystwo Kultury, Suwałki 1992) okazał się dyskretnym objawieniem. Kontemplatywny w czasach powszechnej aktywności, ściszony pośród zgiełku transformacji, precyzyjny i subtelny, wydany na uboczu – zdumiewał. Kolejne książki – Materia prima, Umbria, Monodia, Nawigacje oraz tom ubiegłoroczny, Wilki – przesądziły o silnej, suwerennej pozycji Autorki i szacunku, jakim się cieszy. Zbudowała swój świat, odseparowany, chłodny, wilgotny, lecz przesycony cichą emocją, niepewną, lecz wyczuwalną duchowością, kobiecy. Odrysowała krajobrazy swojej młodości, północne, surowe, a także – w Wilkach – krajobrazy pamięci przesiedleńców, repatriantów, ludzi wypędzonych stamtąd donikąd, które mieli dopiero zamieszkać. O poezji współczesnej rzadko mówi się, że jest piękna. O poezji Marzanny Bogumiły Kielar wypada powiedzieć – jest piękna”. Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius jestprzyznawana w dziedzinie poezji od 2008 roku i jest uznawana za jedną z najważniejszych w Polsce. Nagroda fundowana jest przez miasto Wrocław, operatorem jest Wrocławski Dom Literatury, a jej nazwa pochodzi od Angelusa Silesiusabarokowego poety. Przyznawana jest od 2008 roku w trzech kategoriach: za całokształt twórczości, debiut i książkę roku. Laureatami Silesiusa za całokształt twórczości byli: Tadeusz Różewicz (2008) Stanisław Barańczak (2009), Piotr Sommer (2010), Urszula Kozioł (2011), Marcin Świetlicki (2012), Krystyna Miłobędzka (2013), Darek Foks (2014), Jacek Podsiadło (2015), Julian Kornhauser (2016), Andrzej Sosnowski (2017), Bohdan Z,adura (2018), Ewa Lipska (2019), Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki (2020), Ryszard Krynicki (2021), Marcin Sendecki (2022), Joanna Mueller (2023). Marzanna Bogumiła Kielar jest więc piątą kobietą wyróżnioną Silesiusem za całokształt twórczości.  Poetka urodziła się w 1963 roku w Gołdapi, gdzie mieszkała  do czasu studiów. Jest absolwentką filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem habilitowaną humanistyki. W latach 1991–2015 pracowała w Zakładzie Metodologii i Pedagogiki Twórczości w Instytucie Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, następnie (do 8 II  2023) na Wydziale Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Katedrze Pedagogiki i Kultury. Debiutowała w 1985 roku wierszem pt. Wieczór u znajomych, nagrodzonym w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim o Nagrodę Milowego Słupa i zamieszczonym w „Przeglądzie Konińskim” (nr 48). Pierwszy tom pt. Sacra conversazione opublikowała w 1992 roku w Suwalskim Towarzystwie Kultury w Suwałkach, za który otrzymała Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny i Nagrodę Fundacji im. Kościelskich. Następne książki poetyckie to: Materia prima (1999), Monodia (2002) i Nawigacje (2018) oraz wybory: Umbra (2002), Brzeg (2010). Za Nawigacje (2018) została wyróżniona Nagrodą Poetycką im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego – Orfeusz Mazurski, Nagrodą Warszawskiej Premiery Literackiej za wrzesień, a także była nominowana do Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej. Była laureatką Paszportu „Polityki” (2000), nominowaną do Nagrody Literackiej Nike (2000), uhonorowana Kryształem Vilenicy (Słowenia, 1995) i Hubert-Burda-Preis (Niemcy, 2000). Najnowszy, wydany w zeszłym roku tom Wilki (Kraków: Wydawnictwo Znak, 2023) spotyka się ze znakomitymi opiniami. Należy do poetów polskich najczęściej tłumaczonych na języki obce (23); ma w dorobku osiem wyborów wierszy w renomowanych wydawnictwach zagranicznych. Była wielokrotną stypendystką fundacji kulturalnych i ośrodków badawczych w Europie, Stanach Zjednoczonych, Skandynawii i Azji. Brała udział w wielu festiwalach i spotkaniach poetyckich zarówno w Polsce, jak i za granicą. Mieszka w Warszawie. Marzanna Bogumiła Kielar uczestniczyła 23 czerwca 2023 roku w spotkaniu literackim pt. Odwitania z Poetą w Muzeum im. Marii Konopnickiej Oddziale Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Poetka prowadzona pytaniami i komentarzami Zbigniewa Fałtynowicza, zaprezentowała bogactwo swojej poetyckiej twórczości, czytając wiersze (niektóre opatrując komentarzami) z pięciu swoich tomów, przede wszystkim z wydanego wówczas przed dwoma tygodniami tomu Wilki. Wieczór poezji zakończyły się uroczystym posadzeniem przez autorkę Monodii drzewa (jarzębiny) w arboretum muzeum.