Od września do 30 czerwca:

wtorek – piątek 8.00-16.00

sobota-niedziela 9.00-17.00

poniedziałek – nieczynne

W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień):
wtorek-niedziela 9.00-17.00

poniedziałek – nieczynne

UWAGA! Ostatnie wejście do Muzeum pół godziny przed zamknięciem.

Ceny biletów do Muzeum:

Wstęp na wystawę stałą bezpłatny

Usługa przewodnika (od osoby) – 8 zł

Zwiedzanie grupowe z przewodnikiem po wcześniejszym ustaleniu ( grupy 20 osobowe)

Dzieci do lat 5 zwolnione z opłaty przewodnickiej

Posiadaczom Karty Dużej Rodziny oraz Suwalskiej Karty Mieszkańca przysługuje 50% zniżka do ceny biletu wstępu.

Bezpłatny wstęp uprawniający do zwiedzania wystaw stałych i czasowych do Muzeum przysługuje osobom wymienionym w zarządzeniu dyrektora Muzeum Okręgowego w Suwałkach w tym: pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów oraz osobom posiadającym Kartę Polaka.