„Działo się w Suwałkach…” spotkanie z Bogdanem Dziobkowskim

Muzeum Okręgowe w Suwałkach i Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu „Działo się w Suwałkach…”.

Tym razem Państwa i naszym gościem będzie Bogdan Dziobkowski – filozof i kolekcjoner pocztówek, na których utrwalono Suwałki i inne miasta dawnej guberni suwalskiej.

18 sierpnia 2021 roku

godzina 17.00

Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Ul. T. Kościuszki 31