Wokół świątecznej poezji – zajęcia literacko-plastyczne oraz muzealne opowieści o dawnych zwyczajach

Zapraszamy na zajęcia literacko-plastyczne wokół świątecznej poezji oraz muzealne opowieści o dawnych zwyczajach.Zapraszamy🎄

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie grup

telefonicznie – tel. 87 566 41 33

lub e-mailowo – konopnickaprzewodnicy@muzeum.suwalki.pl