Z cyklu poznaj Marię

Czy wiecie, że Maria Konopnicka wzięła udział w pierwszym Ogólnopolskim Zjeździe Kobiet zorganizowanym w 1907 roku w Warszawie. Zjazd miał między innymi na celu uczczenie jubileuszu pracy literackiej Elizy Orzeszkowej. Jednak to pod wpływem przyjaciółki, Marii Dulębianki, nasza Maria zaczęła angażować się w projekty emancypacyjne, choć jak często podkreślała był to dla niej uciążliwy obowiązek. Przeczytajcie co pisała do córki Zofii ☺️