Mintis Sukurti Muziejų Name, Kur Gimė Marija Konopnicka, Kilo Pirmą Kartą Rengiantis 40-Ųjų Poetės Mirties Metinių Šventei, Ryšium Su Suvalkų Žemės Muziejaus Įkūrimo Idėjos Planais. Suvalkų Savivaldybės Tarybos Prezidiumo Pastangos (Tikslu Nusavinti Turtą Kosciuškos G. 31) Nedavė Jokių Rezultatų. 1956 Metais, Antanas Patla Iniciatyva Buvo Sukurtas Visuomeninis Regiono Muziejus, Kurio Būstinė Buvo Iš Dalies Senosios  Draugijos (Resursa) Patalpose Ir 1965 Metais Jis Buvo Pertvarkytas Į “Suvalkų Žemės Muziejų”.  1967 Metais Vietos Valdžios Institucijos Nusprendė Iškeldinti Nuomininkus, Užimančius Marijos Konopnickos Gimimo Namą, Ir Panaudoti Jį Muziejaus Poreikiams. Pastangos Sukurti Muziejų, Skirtą Poetei Pasisekė Tik 1973 Metais, Daugiausia Zigmo Filipovičiaus – Tuometinio Suvalkų Muziejaus Vadovo Pastangų Dėka. Rugpjūčio 23 Dieną Buvo Atidaryta Pirmoji Paroda “Marija Konopnicka 1842-1910”, Kuri Užėmė Tik Du Kambarius. Po Metų, Ekspozicijos Vieta Buvo Praplėsta XIX-Ojo Amžiaus Salonėlyje Su Jan Marcin Szancer Iliustracijomis Pasakai “Nykštukai Ir Našlaitė Marytė”. 1975 M. Įkūrus Suvalkų Rajono Muziejų, Marijos Konopnickos Muziejus Buvo Pertvarkytas Į Jo Filialą. 1978 Metais Visas Pastatas Buvo Nupirktas Ir Padovanotas Muziejaus Poreikiams. Nepaisant To, Iki 1987 M. Dėl Butų Trūkumo Keliolika Nuomininkų Vis Dar Gyveno Pagrindiniame Pastate Ir Prie Pastato. 1990 Metais Pradėtas Pastato Remontas, Kuris Tęsėsi Iki 1995 Metų. Gruodžio Mėnesį Buvo Atidaryta Nauja Nuolatinė Ekspozicija “Marija Konopnicka 1842-1910. Už Uždarų Laiko Durų “, Kuri Užėmė Visą Pirmąjį Pastato Aukštą. Nuo 1998 Metų Muziejus Buvo Pavadintas Marijos Konopnickos Vardo Muziejumi. 2002 Metais Buvo Atidaryti Atnaujinti “Mažieji Rūmai”, Skirti Laikinosioms Parodoms. 2008 Metais Buvo Įkurtas Suvalkų Krašto Literatūrinės Kultūros Skyrius, Kurio Tikslas – Dokumentuoti Literatūrinį Gyvenimą Ir Rūpintis Rašytojų, Susijusių Su Regionu, Palikimu. 2016-2018 Metais Buvo Atliktas Dar Vienas Muziejaus Pastato Remontas. Šiuo Metu Vyksta Darbai, Susiję Su Naujos Nuolatinės Parodos Įgyvendinimu. Marijos Konopnickos Vardo Muziejus Yra Svarbus Taškas Lenkijos Muziejų Žemėlapyje. Čia Įvyko Kelios Įdomios Parodos, Skirtos Tarp Kitko Įžymiems Rašytojams, Suvalkų Istorijai Ir Su Ja Susijusiomis Įžymybėmis, Taip Pat Su Vaikiška Tematika. Čia Vyksta Daugybė Susitikimų Su Autoriais, Paskaitos, Muziejinės Pamokos Ir Užsiėmimai. Nepaisant Laiko Bėgio, Atmintis Apie Suvalkietę Mariją Konopnicką Yra Gyva Ir Tvyro Jos Gimtojo Namo Sienose.

1. Muziejaus Pastatas, 70-Ieji Metai.

2. Pirmas Muziejaus Kronikos Puslapis Su 1973 M. Rugpjūčio 23 Dienos Įrašu.

3. Zygmunt Filipovič, Muziejaus Įkūrėjas Pirmojoje Parodoje

4-5. Nuotraukos Iš Nuolatinės Parodos “Maria Konopnicka 1842-1910. Už Uždarų Laiko Durų”

6. Laikinoji Paroda “Zbigniew Herbert. Audros Epilogas” 2002

7. Laikinoji Paroda “Lenkijos Legendos” 2009 8. Laikinoji Paroda “Czeslaw Miloš Ir Suvalkija“ 2006 

9. Laikinoji Paroda “Gegužės 35 Ir Vėliau … Bohdan Butenko Pinxit” 2014 

10. Laikinoji Paroda “Suvalkietės. Pasakojimai Pilni Tylaus Džiugesio …” 2012 

11. Laikinoji Paroda “Ola Iš Krzywa Gatvės. Aleksandros Ščerbinskos-Pilsudskos Istorija”  2015