Marija Stanislava Vasilovska-Konopnicka Gimė Gegužės 23 Dieną.1842 Metais Suvalkuose, Teisininko Juozapo Vasilovski, Augustavo Gubernijos Civilinio Tribunolo Globėjo Ir Scholastikos Turskos Šeimoje. Kartu Su Penkiais Broliais Ir Seserimis: Vanda Zenobia, Jonu, Laura Celina, Zofia Ir Jadvyga Julija Pirmuosius Septynerius Metus Gyvenimo Ji Praleido Mieste Prie Juodosios Ančios. Vasilovskių Šeima Nuomavo Butą Zapiórkiewicz‘Ių Pastate Tuometinėje Sankt Peterburgo Gatvėje 200  (Dabar Kosciuškos G. 31 – Marijos Konopnickos Muziejus). 1849 M. Rugsėjo Mėnesį Vasilovskių Šeima Paliko Suvalkus Ir Išvyko Į Kališą, Kur Gimė Jų Jauniausia Duktė Celina Marija. Vasilovska Scholastika Mirė 1854 Metais Ir Nuo Tada Vaikų Priežiūra, Auklėjimas Ir Ugdymas Teko Tik Tėvui. 1855-1856 Metais Marija Lankė Moterų Katalikių Parapinę Mokyklą Varšuvoje, Ten Susipažino Su Elze Ožeškiene, Su Kuria Visą Gyvenimą Buvo Geros Draugės.1862 Metais JiSusituokė Su JanuJaroslavu Konopnickiu. Kartu Su Juo Apsigyveno Jo Šeimos Namuose Bronove, O Vėliau Gusine. Marija Ir Jaroslavas Konopnickiai Turėjo Daug Palikuonių: Tadeusz (1863-1891), Dvyniai Steponas Ir Vladislovas (1863-1864), Stanislovas (1865-1929), Zofija (1866-1956), Elena (1867-1904), Jonas (1868- 1930) Ir Laura (1872-1935). 1870 Metais, Marija Konopnicka Debiutavo Kaip Rašytoja Savaitraštyje “Kališietis” Eilėraščiu “Žiemos Rytas”, Tačiau Literatūrinę Sėkmę Atnešė Jai Tik Poetinis Ciklas “Kalnuose”. To Ciklo Poema “Preliudas”, Išspausdinta 1876 M. Leidinyje “Iliustruotas Savaitraštis“ Susitiko Su Labai Palankia Henriko Senkevičiaus Nuomone, Kuri Atkreipė Dėmesį Į Konopnickos Kūrybą. Nuo 1877 Metų Poetė Su Vaikais Apsigyveno Varšuvoje Ir Visiškai Atsidavė Literatūrai. 1884-1886 Metais Ji Buvo Vyriausioji Redaktorė Mokslinio Savaitraščio Moterims „Świt”[Aušra]. 1890 Metų Vasario 13 Dieną Ji Išvyko Į Krokuvą, Pradėdama Savo Dvidešimties Metų Kelionę Po Europą. Nepaisant Nuolatinio Klajojimo, Poetė Niekada Neprarado Ryšio Su Savo Šeima Ir Šalimi, O Tai Pasireiškė Jos Labai Turtingoje Korespondencijoje. Konopnicka Tapo Žinoma Kaip Eilėraščių, Novelių Ir Romanų Autorė, Skirianti Daug Dėmesio Socialinėms, Liaudies Ir Vaikų Temoms. Išgarsėjo Patriotinės Poezijos Dėka, O Ypatingai Dėl Kūrinio “Rota” [Priesaika], Kuri Tapo Ypač Žinoma Po To Kai Buvo Išspausdinta 1908 M.Žurnale  “Przodownica”[Spartuolė]Ir Pirmą Kartą Viešai Skambėjo Kaip Patriotinė Daina Su Felikso Novoviejskio Muzika 1910 M. Liepos 15 Dieną, Iškilmingai Atidarius Grunwaldo Paminklą Krokuvoje. 1902 M. Konopnicka Šventė Literatūrinio Darbo 25-Ąsias Metines. Tuo Metu, Kaip Dovaną Nuo Tautos, Ji Gavo Pakarpatės Teritorijoje Dvarą Žarnoviec. Poetė Mirė 1910 Metų Spalio 8 D. Lvove Ir Buvo Palaidota Lyčiakovskio Kapinėse.

Marijos konopnickos literatūriniai pasiekimai

Novelės, Eskizai, Paveikslai: Iš Praeities. Dramos Fragmentai (1881), Įspūdžiai Iš Kelionės (1884), Keturios Novelės (1888), Mano Pažįstami (1890) Kelyje (1893), Novelės (1897), Žmonės Ir Daiktai (1899), Ant Normandijos Kranto (1904), Ponas Balceris Brazilijoje (1909-1910). Poezijos Rinkiniai: Poezija (1881), Poezija. Antra Serija (1883), Poezija.  Trečia Serija (1887), Pasirinkti Eilėraščiai (1890), Poezija. Ketvirta Serija (1896),Linijos Ir Garsai (1897), Damnata. Eilėraščiai (1900), Italija (1901), Rinktiniai Raštai (1902), Iš Mano Knygos (1903), Smulkmenos Iš Kelioninio Krepšio (1903), Žmonėms Ir Akimirkoms (1904), Naujos Dainos (1905), Istorinis Dainynas (1905) Tylos Balsas (1906), Imagina (1912). Kūriniai Vaikams:Mano Knygutė Aprašyta Eilutėmis (1889), Mažų Skaitytojų Linksmos Akimirkos (1889), Pavasaris Ir Vaikai. Nauja Knygutė (1890), Dainynas Vaikams (1891), Filiukas, Miliukas Ir Kiziukė. Laimingos Katytės (1891), Namuose Ir Pasaulyje. Knygutė Vaikams Nuo 10 Iki 12 Metų (1891), Skaitiniai Tadukui Ir Zoselei (1892), Po Gegužės Saule. Nauja Knyga Parašyta Vaikams (1892) Apie Jonuką Keliauninką. Vaikams Papasakojo (1893) Nykštukai Ir Našlaitė Marytė (1896), Laimingas Mažas Pasaulis. Vaikų Knyga (1895), Nauja Vasarėlė (1896) Uogose (1903), Prakartėlis (1906), Kaip Vaikai Su Rozalija Bronove Žaidė (1911).

1. Marija Konopnicka, Varšuva, 1879 M.

2. Varšuvos Gatvė Suvalkuose, Aloyzo  Misierowicz‘Iaus Litografija, Apytiksliai 1855 Metų

3. Marijos Stanislovos Vasilovskos 1842 Metų Rugsėjo 23 Dienos Krikšto Aktas.

4. Šv. Aleksandros Bažnyčia Suvalkuose, 1864 Metų Iliustracija,

5. Marija Konopnicka, 1879 Metai, Varšuva.

6. Maria Konopnicka, Gratz, Maždaug Apie 1897 M.

7. Jubiliejinė Marijos Konopnickos Nuotrauka, Apie 1902 M.

8. Marija KonopnickaMaždaug  Apie 1910 M.

9. Šeimos Susitikimas Pas Sūnų Joną Konopnickį Kapituloje Netoli Lovičiaus 1899 Metais. Iš Dešinės: Anna Konopnicka (Anūkė), Jaroslawas Konopnickas (Vyras), Sofija Konopncka- Królikowska (Dukra), Jadvyga Brzozovska-Konopnicka (Marti), Jonas Konopnickas (Sūnus), Zofija Konopnicka (Anūkė – Ant Auklės Rankų), Marija Konopnicka – Stovi Tarpduryje,Stanislovas Konopnickas (Sūnus), Marija Dulębianka, Laura Konopnicka- Pytlińska (Dukra), Stanislovas Pytlińskis (Lauros Vyras), Januszas Konopnickas (Anūkas), Boleslav Królikowski (Zofijos Vyras)