W związku z Rokiem Marii Konopnickiej muzeum poetki oddział Muzeum Okręgowego w Suwałkach realizuje dwa projekty poświęcone Marii Konopnickiej dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Z programu „Promocja Czytelnictwa” realizowany jest projekt „Przeczytaj Marię – kampania społeczno-edukacyjna Rok Marii Konopnickiej w Suwałkach”. Projekt obejmuje cykl działań skierowanych do szerokiego grona odbiorców, mających na celu promowanie czytelnictwa i wzrost zainteresowania twórczością Marii Konopnickiej. W ramach projektu zostanie zrealizowany zjazd rodziny Konopnickich oraz towarzyszący spotkaniu panel suwalski, w trakcie którego poruszone zostaną suwalskie wątki poetki; cykl czterech wykładów i spotkań ze znawcami twórczości pn. „Znam Konopnicką”; wystawa plenerowa prac artystów plastyków związanych z Suwałkami pod tytułem „Tak czytam Konopnicką” oraz przygotowanie spotu pn. „Suwalczanie czytają Marię”.
Z programu „Literatura” realizowany jest projekt wydania tomu poezji „Maria Konopnicka Ta ziemia. Wybór i opracowanie Tadeusz Budrewicz”. Przygotowywany tom składa się z trzech rozdziałów: „Na tym kawałku ziemi”, „Po drodze” i „Proch ziemi”. Całości poprzedzi wstęp autora wyboru i znawcy twórczości poetki. Wybór koncentruje się na tematyce krajobrazowej. Ziemia jest toposem mocno obecnym w całej twórczości poetyckiej autorki Roty. Zebrane wiersze służą pogłębionej refleksji o ojczyźnie (w znaczeniu kraju), jak też uczulają na zagadnienia tzw. małej ojczyzny. Jest w tych wierszach zawarta miłość do rodzimej i rodzinnej ziemi, poczucie więzi i odczuwanie ich piękna. Wydanie wyboru tych wierszy Marii Konopnickiej tej niełatwej miłości uczy w sposób właściwy wybitnym twórcom literatury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego