Poznaj Marię, list do stryja

Juro wyjątkowo ważny i szczególny dzień w historii Polski!

Przeczytajcie fragment listu Marii Konopnickiej do stryja Ignacego Wasiłowskiego, który był dla niej “ojcem tej części duszy i istoty, która oddycha miłością do Polski”.