Suwałki, miasto na Dąbrowie Pustej – Mała Akademia, 5 maja