WYSTAWA „KONOPNICKA DZIECIOM. KRASNOLUDKI i NIE TYLKO…”

(wystawa udostępniana zwiedzającym w ramach biletu wstępu do Zaułka Krasnoludków)

Wystawa dedykowana tym, którzy wierzą w ponadczasowe wartości, takie jak dobroć i przyjaźń, o których pisała w swojej dziecięcej twórczości Maria Konopnicka. 

Jesteśmy przekonani, że w baśniowych przestrzeniach poczujecie się Państwo cudownie. Najmłodsi zwiedzający uwierzą w krasnoludki, odkryją wiersze, które od razu pokachają,  a dorośli przeniosą się do minionych, ale pięknych lat dzieciństwa.

WYSTAWA „ILUSTRACJE DO POEZJI LESZKA ALEKSANDRA MOCZULSKIEGO

/JAN SAWKA – ANDRZEJ STRUMIŁŁO – WIESŁAW SZUMIŃSKI/”

(wystawa udostępniana zwiedzającym bezpłatnie)

Na wystawie zaprezentowano ilustracje do poezji Leszka Aleksandra Moczulskiego (1938 Suwałki – 2017 Kraków) trzech wybitnych artystów książki: Jana Sawki (1946 Zabrze – 2012 High Falls, Nowy Jork), Andrzeja Strumiłły (1927 Wilno – 2020 Suwałki) i Wiesława Szumińskiego (ur. 1958 Suwałki). Pierwszy z nich, światowej sławy polski malarz, scenograf i architekt, był najmocniej związany z poetą, z którym przyjaźnił się od lat siedemdziesiątych XX wieku. Stworzył oryginalne w formie rysunki do dwóch tomów Leszka Aleksandra Moczulskiego: Narzędzia i instrumenty (1978) oraz 70 widoków w drodze do Wenecji: wybór poezji 1959–1990 (1991), które po rozłożeniu wszystkich stron tworzą jedną „wstęgę”, jedną zamkniętą kompozycję. Tak też na wystawie pokazane są te rysunkowe, intelektualne komentarze wierszy tomu 70 widoków do Wenecji – jako wstęga złożona z 117 kart książki. Ponadto na ekspozycji zobaczyć można w oryginale dwa plakaty Jana Sawki do przedstawienia poematu obrzędowego Exodus Leszka Aleksandra Moczulskiego (premiera 24 czerwca 1974, Teatr STU Kraków); jeden z nich (słynna zapałka) reprezentował Polską Szkołę Plakatu na wystawie w Muzeum Sztuki Współczesnej (MoMA) w Nowym Jorku w 2009 roku.

     Chociaż ilustratorstwo stanowiło jedną z wielu dziedzin działalności twórczej Andrzeja Strumiłły, to osiągnął w niej mistrzostwo. Zaprojektował ponad dwieście tytułów książek; wśród nich jeden tom Leszka Aleksandra Moczulskiego Odwitania z Suwalszczyzną (1989). Artysta wykonał do zilustrowania zawartych w tej książce wierszy klocki drzeworytnicze, których oryginały są eksponowane na wystawie (wraz kartami utworów).  

     Źródłem twórczości artystycznej Wiesława Szumińskiego (malarskiej, graficznej, rzeźbiarskiej) z pewnością jest słowo, a właściwie – Księga. Artysta działający „od zawsze” na Suwalszczyźnie ma w swoim dorobku wiele ilustracji, m.in. do prozy Brunona Schulza i Grigorija Kanowicza, baśni cygańskich Jerzego Ficowskiego, poematu Orfeusz i Eurydyka Czesława Miłosza, ostatnio do wierszy poetów ukraińskich, wydawanych przez Fundację Pogranicze w Sejnach w Bibliotece Poezji Ukrainy „W obliczu wojny”. Od 2017 roku opracowuje też graficznie tomy Leszka Aleksandra Moczulskiego, wykonując do wierszy znakomite, minimalistyczne rysunki bądź (jak w przypadku wierszy z tomu Narzędzia instrumenty w dodatku do „Kronik według Muzeum im. Marii Konopnickiej” (2018, nr 1) wymowne, pełne wyrazu ilustracje. Kartony tych prac do tomów: Lśnienia (Fundacja Pogranicze,  Sejny 2018) oraz wydanych przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach: Ulica Utrata (2019), Rozmowy (2020), Nić jeziororzeczna (2022) są do podziwiania i refleksji na wystawie.