Zbiory muzeum

Rękopis listu Elizy Orzeszkowej do Jadwigi Eysymontt, Grodno, 7 VI 1898

Rękopis listu Elizy Orzeszkowej do Jadwigi Eysymontt, Grodno, 24 V 1899

 

Rękopis listu Elizy Orzeszkowej do Jadwigi Eysymontt, Grodno, 24 II 1901

Rękopis listu Elizy Orzeszkowej do Jadwigi Eysymontt, Grodno, 31 III 1902
 
Rękopis listu Elizy Orzeszkowej do Jadwigi Eysymontt, Grodno, 10 XII 1903

Rękopis listu Elizy Orzeszkowej do Jadwigi Eysymontt i jej męża, Grodno, 11 XII 1900

 

Rękopis listu Eliza Orzeszkowej do Jadwigi Eysymontt na bilecie wizytowym, ok. 1900

 

Pismo: Podziękowanie Janowi Grzeżułce z Grodna za pomoc w organizacji jubileuszu Elizy Orzeszkowej podpisane min. przez Jana Lorentowicza, Eugenię Żmijewską, Władysława Reymonta, Warszawa, 15 I 1908

Pokwitowanie: Na blankiecie Ministerstwa Skarbu Urzędu Pożyczek Państwowych i Skarbu Narodowego informacja o ofiarowaniu obrączki ślubnej Elizy Orzeszkowej na Skarb Narodowy, Warszawa, 8 I 1921

Fotografia: Eliza Orzeszkowa z mężem Piotrem Orzeszko, Warszawa, 1858

Fotografia: Jadwiga Eysymontt Kunicka, Frysztat, ok. 1900, fot. Leo Ber

Medal: Eliza Orzeszkowa wykonany z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy literackiej, Cieszyn, 1906

Czasopismo: „Tygodnik Ilustrowany” nr 14 wydany z okazji jubileuszu dwudziestopięciolecia pracy literackiej Marii Konopnickiej, Warszawa, 15 IV 1902

Medal: Maria Konopnicka wykonany z okazji Konkursu Recytatorskiego, Kalisz, 1981-1982

Medal: Maria Konopnicka wykonany z okazji Konkursu Recytatorskiego, Kalisz, 1981-1982

Medal: Wybity w 75-tą rocznicę śmierci Marii Konopnickiej przez Suwalskie Towarzystwo Kultury, Suwałki, 1985

Medal: Wybity w 75-tą rocznicę śmierci Marii Konopnickiej przez Suwalskie Towarzystwo Kultury, Suwałki, 1985

 

Medal: Maria Konopnicka

Medal: Wybity z okazji 100-lecia Daru Narodowego w Żarnowcu, Żarnowiec, 2003

Medal: Wybity z okazji 100-lecia Daru Narodowego w Żarnowcu, Żarnowiec, 2003

Medal: Wybity w setną rocznicę śmierci Marii Konopnickiej, Suwałki, 2010

Książka: Maria Konopnicka „Poezje” Seria III z dedykacją autorki, Warszawa, 1887

Fotografia: Uczennice Seminarium Nauczycielskiego, fot. „Modern”, Suwałki, ok. 1930

Rysunek: Jan Marcin Szancer, „Szczur polny Wiechetek”, projekt kostiumu do przedstawienia baśni „o Krasnoludkach i o sierotce Marysi”, karton, technika mieszana

Rysunek: Jan Marcin Szancer, „Lis Sadełko”, projekt kostiumu do przedstawienia baśni „O Krasnoludkach i o sierotce Marysi”, karton, technika mieszana

Rysunek: Jan Marcin Szancer, „Pietraszak sowa”, projekt kostiumu do przedstawienia baśni „O Krasnoludkach i o sierotce Marysi”, karton, technika mieszana

Rysunek: Jan Marcin Szancer, „Sierotka Marysia”, projekt kostiumu do przedstawienia baśni „O Krasnoludkach i o sierotce Marysi”, karton, technika mieszana

Rysunek: Jan Marcin Szancer, „Królowa Tatra”, projekt kostiumu do przedstawienia baśni „O Krasnoludkach i o sierotce Marysi”, karton, technika mieszana

Rysunek: Jan Marcin Szancer, „Wiosna”, projekt kostiumu do przedstawienia baśni „O Krasnoludkach i o sierotce Marysi”, karton, technika mieszana

Rysunek: Jan Marcin Szancer, „Pies Gasio”, projekt kostiumu do przedstawienia baśni „O Krasnoludkach i o sierotce Marysi”, karton, technika mieszana

Rysunek: Jan Marcin Szancer, „Sarabanda świerszcz polny”, projekt kostiumu do przedstawienia baśni „O Krasnoludkach i o sierotce Marysi”, karton, technika mieszana

Rysunek: Jan Marcin Szancer, „Król Błystek”, projekt kostiumu do przedstawienia baśni „O Krasnoludkach i o sierotce Marysi”, karton, technika mieszana

Rysunek: Jan Marcin Szancer, „Żaba Półpanek”, projekt kostiumu do przedstawienia baśni „O Krasnoludkach i o sierotce Marysi”, karton, technika mieszana

Rysunek: Jan Marcin Szancer, „Kronikarz Koszałek-Opałek”, projekt kostiumu do przedstawienia baśni „O Krasnoludkach i o sierotce Marysi”, karton, technika mieszana

Rysunek: Jan Marcin Szancer, „Baba”, projekt kostiumu do przedstawienia baśni „O Krasnoludkach i o sierotce Marysi”, karton, technika mieszana

Rysunek: Jan Marcin Szancer, „Modraczek”, projekt kostiumu do przedstawienia baśni „O Krasnoludkach i o sierotce Marysi”, karton, technika mieszana

Rysunek: Jan Marcin Szancer, „Koszałek-Opałek pisze kronikę”, projekt pocztówki baśni „O Krasnoludkach i o sierotce Marysi”, karton, technika mieszana

Rysunek: Jan Marcin Szancer, „Koszałek-Opałek i lis Sadełko”, projekt pocztówki baśni „O Krasnoludkach i o sierotce Marysi”, karton, technika mieszana

Rysunek: Jan Marcin Szancer, „Krasnoludki”, projekt pocztówki baśni „O Krasnoludkach i o sierotce Marysi”, karton, technika mieszana

Rysunek: Jan Marcin Szancer, „Sierotka Marysia z krasnoludkiem na ręku”, projekt pocztówki baśni „O Krasnoludkach i o sierotce Marysi”, karton, technika mieszana

Rysunek: Jan Marcin Szancer, „Król Błystek”, projekt pocztówki baśni „O Krasnoludkach i o sierotce Marysi”, karton, technika mieszana

Rysunek: Jan Marcin Szancer, „Mikuła i Pakuła”, projekt pocztówki baśni „ O Krasnoludkach i o sierotce Marysi”, karton, technika mieszana

Rysunek: Jan Marcin Szancer, „Koncert Półpanka w asyście Modraczka”, projekt pocztówki baśni „O Krasnoludkach i o sierotce Marysi”, karton, technika mieszana