Muzeum Okręgowe w Suwałkach realizuje projekt „Suwałki Aleksandrze Piłsudskiej”, który ma za zadanie upowszechnić wśród mieszkańców Suwałk i regionu postać Aleksandry Piłsudskiej ze Szczerbińskich.

Projekt zakłada realizację wystawy plenerowej „Aleksandra Piłsudska – suwalczanka”, przewodnika questowego „Śladami Oli z ulicy Krzywej” oraz realizację konkursu wiedzy (quizu) „Ola z ulicy Krzywej – Aleksandra z Belwederu. Kim była?

Projekt wpisuje się w obchody ustanowionego przez Sejm RP Roku Aleksandry Piłsudskiej oraz uchwalonego przez Radę Miejską Suwałk Roku Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Dofinansowanie 10 000 zł. Całkowita wartość projektu 13 000 zł.