Walentynki w Muzeum

W ten walentynkowy dzień odwiedzili nas uczniowie 7 i 8 klasy Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie. My jesteśmy bardzo zadowoleni, liczymy że młodzież również😘

Były serca i poezja miłosna ❤️

Przypominamy, że dzisiaj czekamy na Was do 18.00😊

Kubek

Z jed­ne­go kub­ka ty i ja

Pi­li­śmy onej chwi­li:

Lecz że nam w wodę pa­dła łza,

Więc ku­bek my roz­bi­li.

I po­szli w świat, i po­szli w dal,

Osob­ną każ­de dro­gą,

Ani nam szcząt­ków onych żal,

Co zro­snąć się nie mogą…

Dziś, kie­dy w skwa­ry znoj­nych susz

Sa­mot­ne kro­ki nio­sę,

Gwiaz­dy mi ja­sne z zło­tych kruż

Po­da­ją srebr­ną rosę.

Lecz wiem, że w żad­nej z gwiezd­nych czasz

Nie znaj­dzie się ochło­da,

Jaką miał pro­sty ku­bek nasz,

Gdzie były łzy – i woda.