21 marca Międzynarodowy Dzień Poezji

W imieniu zaprzyjaźnionego z naszym Muzeum, poety, Wojciecha Kassa przekazujemy jego myśl:

Poeci wszystkich krajów łączcie się!

W Międzynarodowym Dniu Poezji wszystkim poetom, zarówno tym jeszcze nie narodzonym, tym w brzuchach matek, wciąż niepoznanym i niedocenionym, rozpoznanym i dopieszczanym przez łaskę czytelników, animatorów życia literackiego, redaktorów, wydawców, krytyków, jak i pieszczochom losu, których łut szczęścia wyniósł nad poziomy i na poziomy, gdzie przemieszczają się perskie dywany i greckie rydwany, wszystkim życzę zawrotu głowy, urwania słów i oberwania skrzydeł, czasem bowiem musi coś zawrócić uwagę, coś urwać lub oberwać, aby słowo, wers, wiersz zasłużyły na lepszy los. Zaczyna się w Tobie pora podróży przez wiersze? – pamiętaj tylko, ich litera podąża na inaczej ustawionych kołach, nawet zwróconych przeciwko sobie.